គ្រីស្ទីណាសាលាបង្រៀនថែរក្សាសម្ផស្សនិងសំអាងការ


មជ្ឈមណ្ឌលម៉ូតសក់បុរសនារីទាន់សម័យមានបង្រៀនមុខ

វិជ្ជាថែរក្សាសម្ផស្សគ្រប់ប្រភេទក្បួនខ្នាតស្រួលរៀនរហ័សយល់ ត្រូវតាមស្តង់ដាល បង្រៀនតាក់តែង មិនទាន់ចេះសោះ រហូតប្រកបអាជិពបានដោយមានភាពជឿជាក់ ​។គ្រប់គ្រងការបង្រៀនដោយ ៖​​
អ្នកស្រីស៊ុន ហៀង​ សាលាបង្រៀនថែរក្សាសម្ផស្សគ្រីស្ទីណា​ និងជាសមាគមន៏ម៉ូតសក់ និងគ្រឿងសំអាងអន្តជាតិ ជាជើងឯកបង្ហាញម៉ូតសក់មកជាច្រើនប្រទេស​ មានក្រុមគ្រូៗ ដែលមានបទពិសោធន៏បង្រៀនលើសពី10ឆ្នាំនិងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសិក្សា មកជាច្រើនប្រទេស​។

Christina Photo

Christina's photo

សាលាបង្រៀនថែសម្ផស្ស គ្រីស្ទីណា

​​     ទទួលស្គាល់ជាផ្លួវការពីមន្ទីអប់រំយុវជន និងកីឡា និងសាលាក្រុងភ្នំពេញលិខិត លេខ: 2202 ល.អ.ស ថ្ងៃទី22 ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០០២។អ្នកស្រីស៊ុនហៀងជានាយិកាសាលាបានសេពគប់យ៉ាងស្និតស្នាលនិងវិស័យថែសម្ផស្សអស់រយ:ពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងឆ្លងកាត់ការសិក្សាពីបរទេសជាច្រើនប្រទេសដូចជា៖ប្រទេស ថៃ ហុងកុងវៀតណាមសាំងហ្គាពួរអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននិងអ៊ីតាលី ព្រមទាំងលោគ្រូ អ្នកគ្រូជាច្រើនរូបទៀត។

- មានគរុកោសល្យ ផ្នែកបង្រៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
- នៅពេលបង្រៀនអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅ ជាប់ជាមួយ និងសិស្សជានិច្ច មិនយល់អា ចសួរបានភ្លាមៗ។
- សញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
- សិស្សគ្រប់រូបដែលសិក្សានៅសាលាគ្រីស្ទីណា ត្រូវបានទទួលកាលអប់រំ អំពីការ ធ្វើអាជីវកម្ម និងបំរើអតិថិជនពីសាលាជាប្រចាំ។
- មានរថយន្តជូនសិស្សចុះទៅអនុវត្តន៌ផ្ទាល់តាមមណ្ឌលនានាតាមជាយក្រុងភ្នំ ពេញជារៀងរាល់សប្តាហ៏។
- មានសៀវភៅអប់រំសុជីវធម៍ និងឯកសារបង្រៀនរបស់សាលាចែកជូន។

គ្រីស្ទីណាសាលាបង្រៀនថែរក្សាសម្ផស្សនិងសំអាងការ


មជ្ឈមណ្ឌលម៉ូតសក់បុរសនារីទាន់សម័យមានបង្រៀនមុខវិជ្ជាថែរក្សាសម្ផស្សគ្រប់ប្រភេទក្បួនខ្នាតស្រួលរៀនរហ័សយល់ ត្រូវតាមស្តង់ដាល បង្រៀនតាក់តែង មិនទាន់ចេះសោះ រហូតប្រកបអាជិពបានដោយមានភាពជឿជាក់ ​។គ្រប់គ្រងការបង្រៀនដោយ ៖​​
អ្នកស្រីស៊ុន ហៀង​ សាលាបង្រៀនថែរក្សាសម្ផស្សគ្រីស្ទីណា​ និងជាសមាគមន៏ម៉ូតសក់ និងគ្រឿងសំអាងអន្តជាតិ ជាជើងឯកបង្ហាញម៉ូតសក់មកជាច្រើនប្រទេស​ មានក្រុមគ្រូៗ ដែលមានបទពិសោធន៏បង្រៀនលើសពី10ឆ្នាំនិងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសិក្សា មកជាច្រើនប្រទេស​។

Christina Photo

Christina's photo

សាលាបង្រៀនថែសម្ផស្ស គ្រីស្ទីណា

​​     ទទួលស្គាល់ជាផ្លួវការពីមន្ទីអប់រំយុវជន និងកីឡា និងសាលាក្រុងភ្នំពេញលិខិត លេខ: 2202 ល.អ.ស ថ្ងៃទី22 ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០០២។អ្នកស្រីស៊ុនហៀងជានាយិកាសាលាបានសេពគប់យ៉ាងស្និតស្នាលនិងវិស័យថែសម្ផស្សអស់រយ:ពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងឆ្លងកាត់ការសិក្សាពីបរទេសជាច្រើនប្រទេសដូចជា៖ប្រទេស ថៃ ហុងកុងវៀតណាមសាំងហ្គាពួរអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននិងអ៊ីតាលី ព្រមទាំងលោគ្រូ អ្នកគ្រូជាច្រើនរូបទៀត។

- មានគរុកោសល្យ ផ្នែកបង្រៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
- នៅពេលបង្រៀនអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅ ជាប់ជាមួយ និងសិស្សជានិច្ច មិនយល់អា ចសួរបានភ្លាមៗ។
- សញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
- សិស្សគ្រប់រូបដែលសិក្សានៅសាលាគ្រីស្ទីណា ត្រូវបានទទួលកាលអប់រំ អំពីការ ធ្វើអាជីវកម្ម និងបំរើអតិថិជនពីសាលាជាប្រចាំ។
- មានរថយន្តជូនសិស្សចុះទៅអនុវត្តន៌ផ្ទាល់តាមមណ្ឌលនានាតាមជាយក្រុងភ្នំ ពេញជារៀងរាល់សប្តាហ៏។
- មានសៀវភៅអប់រំសុជីវធម៍ និងឯកសារបង្រៀនរបស់សាលាចែកជូន។

Tel: Ms Sun Heang (Khmer/Chinese/English) 012 682 682

Tel: Mr Thyda  (Khmer/English/Thai/Lao) 086 684 650

Tel: Ms Treng (Khmer/Vietnamese) 097 9170 988

Address: No.31, Preah Suramarit Blvd (268), Phnom Penh, Cambodia.

Salon

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message